Toleransi Dalam Fikih Itu Penting

Toleransi Dalam Fikih Itu Penting - Qoutes - Kajian Islam Tarakan
Toleransi Dalam Fikih Itu Penting

Semangat amar makruf nahi munkar itu harus diimbangi dengan pengetahuan fikih yang luas. Bila suatu perkara masih diperselisihkan boleh tidaknya, maka janganlah bersemangat untuk menyalahkan orang awam yang melakukannya. Selama masih mukhtalaf di antara ulama empat mazhab, maka santai saja tak perlu inkar. Bila mereka bertanya, barulah diarahkan ke mazhab yang berlaku di sana. Ini adalah tradisi yang dilakukan para imam terdahulu.

Abdul Wahab Ahmad

Sumber FB : Abdul Wahab Ahmad
8 Januari 2019 pukul 23.14 ·

Related Posts

Posting Komentar

Subscribe Our Newsletter