Buku Haditsnya Nomor Berapa?

Judul : Haditsnya Nomor Berapa?
Penulis : Ahmad Sarwat, Lc., MA
Terbit : Sat, 8 June 2019
Halaman : 31 hlm.
Harga : Rp. 0,- (Free)
Kategori : Hadits
Share :  | www.rumahfiqih.com/pdf/x.php?id=293

Daftar Isi    4
Muqaddimah    6
A. Penomoran Hadits    9
1. Penomoran Tidak Berasal Dari Naskah Asli    10
2. Faktor Perbedaan    11
    a. Haditsnya Terulang-ulang    11
    b. Matan Sama Jalur Periwayatan Berbeda    11
    c. Mutabaah dan Syawahid    12
3. Penomoran Tidak Seragam    12
4. Bandingkan Dengan Penomoran Ayat Al-Quran    13
    a. Perbedaan Penomoran Ayat Al-Quran    14
    b. Penggalan Ayat Surat Al-Fatihah    15

B. Jumlah Hadits Dalam Shahih Bukhari    18
1. Imam Ibnu as-Shalah : 7.275 Hadits    19
2. Imam an-Nawawi : 7.275    19
3. Ibnu Hajar al-Asqalani  : 9.082 Hadits    20
4. Dr. Dib Al-Bugha : 7.124    21
5. Dr. Fuad Abdul Baqi : 7.563    22

C. Shahih Muslim    23
1. Abu Quraisy : 4.000 hadits    23
2. Ahmad bin Salamah : 12.000 Hadits    23
3. Al-Mayanji : 8.000 Hadits    23
4. Haji Khalifah & Hasan Khan : 7.270 Hadits    24
5. Muhammad Fuad Abdul Baqi : 3.033 - 5.770    24

D. Jumlah Hadits Dalam AL-Muwaththa’ Malik    25
1. Mushtafa al-A’zhami  : 3.676    26
2. Basyar Awad Ma’ruf : 3.069    27
3. Abdul Wahab Abdullatif : 1.008    27

E. Kitab Bulughul Maram    28
1. Al-Qadhi Al-Husein Al-Maghribi : 1.324    28
2. Subulus-Salam : 1.477    29
3. Samir bin Amin Az-Zuhri : 1.582    29
4. Dr. Mahir Yasin Al-Fahl : 1.568    29
5. Abdurrahman Al-Bassam : 1.371    29
6. Khalid bin Dhaifullah Asy-Syalahi 1.567    30
7. Syeikh Al-Utsaimin : 1.502    30

Penutup    31

Sumber Website : https://www.rumahfiqih.com/pdf/x.php?id=293

©Terima kasih telah membaca kajian sunnah dengan judul "Buku Haditsnya Nomor Berapa?". Semoga betah di Kajian Islam Tarakan®

Posting Komentar

Subscribe Our Newsletter